top of page

DON

rekonštrukcia

autor: Ing.arch.Ilja Skoček,

spolupráca: Ing.arch. Danica Ščepková

     Architektonická štúdia rieši rekonštrukciu rodinného domu na Donovalovej ulici v Bratislave. Na túto lokalitu je spracovaný Územný plán zóny A6 Slavín, s presným definovaním zastavovacích podmienok. Nachádza sa v sektore 58. K objektu bol spracovaný statický posudok a komplexné zameranie vrátane parcely a budovy samotnej. 

     Jedná sa o objekt zo 40-tych rokov 20. storočia. Je to murovaná trojpodlažná stavba so zobytneným podkrovím s prevažne drevnými trámovými stropmi. V 90-tych rokoch prebehla čiastková rekonštrukcia , ktorej súčasťou bola prístavba garáže. Rekonštrukcia sa týkala prevážne dispozičných úprav , výmeny okien, podláh, inštalácií vody , kúrenia a elektriny. Objekt je nezateplený. 

     Návrh v maximálnej miere zachováva existujúci objem domu, jediným zásahom do pôdorysnej stopy je odstránenie altánku na južnej fasáde. Altánok bol prístupný iba z úrovne suterénu a záhrady. Namiesto altánku je v rozsahu obdobnej zastavanej plochy na južnom priečelí navrhnutá prístavba loggie ,ktorá je prístupná z obývacej izby prízemia. Loggia tvorí na úrovni suterénu podlubie a zároveň vytvára podpornú konštrukciu pre komfortnú terasu zo spálne na poschodí. Všetky ostatné úpravy z exteriéru sú navrhnuté len v rozsahu zmeny pozícií a veľkostí okenných otvorov, ktoré vyplývajú z dispozičných úprav v interiéri. Prakticky v nezmenenej podobe ostáva aj objem strechy doplnený o nové vikiere. Z architektonického hľadiska sa jedná maximálne rešpektovanie jestvujúceho okolia bez náznaku autorskej exhibície. Aj keď pôvodný objekt postráda akékoľvek architektonické kvality, navrhované riešenie sa ich snaží nájsť iba v úprave proporcí fasád a v kvalite materiálu a detailu jednotlivých prvkov. Zámerom je dosiahnuť kvalitný a solídny výraz domu bez okázalých  a procovských prvkov. Jediným markantnejším vizuálnym zásahom je obklad objektu garáže metalickým obkladom ,aby sa zdôraznila kompaktnosť hmoty samotného domu. 
  
      Vnútorné priestory domy prešli v návrhu kompletnou zmenou. Zásadným je zrušenie schodiska z prízemia do suterénu na východnom nároží. Väzba na suterén je riešená doplnením dvoch ramien k hlavnému schodisku. Pôvodné drevené schodisko je nahradené úplne novým, s opačným vedením ramien , bez širokého zrkadla. K schodisku je doplnený výťah umiestnený v mieste pôvodného wc. Výťah obsluhuje suterén, prízemie a poschodie. Zrušením schodiska sa uvolnilo prízemie, čím vzniká komfortný obytný priestor so vstupnou halou, obývačkou, jedálňou, priestorovo oddelenou ale otvorenou kuchyňou a sociálnym zázemím. Obývacie priestory prízemia sú prepojené na komfortnú terasu s výhľadom na panorámu mesta. Drobné úpravy v garáži umožnili parkovanie dvoch veľkých aút, priamy prechod do predsiene ostáva zachovaný. Poschodie a podkrovie ostali vyhradené pre nočnú časť domu. Na poschodí je situovaná rozsiahla spálňa so šatníkom a kúpelňou s východom na terasu. Vedľa spálne je navrhnutá hosťovská izba s vlastnou kúpelňou, ktorá môže slúžiť aj ako pracovňa alebo tretia detská izba. V podkroví ostali dve detské izby, každá s vlastnou kúpelňou a jedna izba uvažovaná ako herňa. Suterénne priestory sú prístupné jednak schodiskom a výťahom z prízemia, ale zároveň je zachovaný vstup z východného priečelia domu z exteriéru. Využitie suterénu je variabilné. Môže slúžiť ako jeden priestor pre potreby obyvateľov domu (posilovňa, wellness, pingpong, klubovňa) s priamym kontaktom do záhrady , može naopak byť využívaný ako samostatná kancelária, ateliér prístupná ibe z exteriéru alebo kombinovane. Rovnako je možné ho rozdeliť na časť prislúchajúcu k domu (pracovňa) a z vonku prístupná časť slúžiaca trebárs ako samostatný byt. 
 

bottom of page