top of page

MUDROŇOVA

rekonštrukcia

autori: Ilja Skoček

spolupráca: Igor Čierny, Danica Ščepková

autor fotografií: Peter Jurkovič

bottom of page