top of page
vizualizácia
vizualizácia

press to zoom
situácia
situácia

press to zoom
vizualizácia
vizualizácia

press to zoom
vizualizácia
vizualizácia

press to zoom

ZOO

súťaž

Ilja Skoček, D.Ščepková

Návrh bufetového stánku do ZOOlogickej záhrady v Bratislave. 

bottom of page